Hội nghị CBCC,VC và người lao động Trường MN Diễn Hồng năm học 2016-2017

Thứ ba - 04/07/2017 16:29
Hội nghị CBCC,VC và người lao động Trường MN Diễn Hồng năm học 2016-2017.


 Hội nghị CBCC,VC và người lao động Trường MN Diễn Hồng năm học 2016-2017 thành công trong không khí vui mừng phấn khởi quyết tâm cao của tập thể CBGVNV và người lao động báo hiệu nhiều tốt đẹp cho năm học mới. Chúng ta cùng chúc cho nhà trường gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi. Chúng tôi gửi tới đồng nghiệp nghị quyêt hội nghị để các đ/c theo dõi thức hện nhé.

 PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MN DIỄN HỒNG                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

                                                                   Diễn hồng, ngày 30 tháng 9 năm 2016
   
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Năm học 2016- 2017

 
 
 

        Hội nghị Cán bộ công chức trường Mầm Non Diễn Hồng  năm học 2016-2017 đã tổ chức từ hồi 7.giờ.0 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2016 đến 11giờ15 phút ngày 30 tháng 9 năm 2016 tại Văn phòng nhà trường .
Sau khi thảo luận báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 và các báo cáo theo quy định , tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại biểu Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, UBND xã Diễn Hồng và Cấp ủy nhà trường cũng như ý kiến phát biểu của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
 
HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ
         1- Nhất trí với bản báo cáo về phương hướng và nhiệm vụ của nhà trường. Hội nghị thống nhất biểu quyết một sô chỉ tiêu sau:
          a. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng CS giáo dục:
-100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần.
- Đảm bảo đạt tốt các nội dung, yêu cầu về trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích. Trường được cấp trên cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích”
- 100% trẻ ăn bán trú tại trường với mức ăn 15000đ/ cháu/ ngày. Phấn đấu đạt 60-70% nhu cầu klo cho trẻ nhà trẻ, 50-60% cho trẻ mẫu giáo.
- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi xuống còn dưới 6%.
- 100% trẻ mẫu giáo nhỡ, lớn có thói quen đánh răng , trẻ MGB có thói quen sức miệng sau khi ăn.
- 100% trẻ được tiêm chủng, cân, đo theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng ( cân 3 lần/ năm, đo 2 lần/ năm) và  KSK định kỳ 2 lần /năm.
- Đảm bảo công trình vệ sinh đật yêu cầu, nguồn nước sạch cho trẻ sử dụng.
- 100% trẻ có thói quen vệ sinh trước khi ăn, sau khi đi đại tiện, tiểu tiện. Có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhóm lớp, môi trường
- 92- 95% trẻ mẫu giáo bé, 95-98% trẻ mẫu giáo nhỡ và 100% trẻ mẫu giáo lớn rửa tay bằng xà phòng, lau mặt đúng thao tác vệ sinh theo quy định.
- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá sự phát triển của trẻ theo quy định trong chương trình GDMN  trước khi chuyển trẻ lên tiểu học.
-100% giáo viên thực hiện tốt chuyên đề trong năm.
- 100% trẻ được đánh giá theo sự phát triển cuối độ tuổi. Phấn đấu:
+ Chất lượng đại trà: 93% trẻ đạt yêu cầu.
+ 100% trẻ 5 tuổi đạt yêu cầu theo hướng dẫn, đánh giá về chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. không có trẻ xếp loại không đạt.
-  Bé chuyên cần: Trẻ 5-6 tuổi đạt trên 98%;, trẻ ở các độ tuổi khác đạt trên 94%.
-  Bé khỏe: 94 - 95%; Bé sạch: 100%; Bé ngoan: 98%.
-100%  CB, giáo viên, nhân viên hiểu rõ các văn bản hướng dẫn về công tác đánh giá và tích cực tham gia vào công tác tự đánh giá chất lượng trường mầm non.
- Hoàn thành tự đánh giá chất lượng trường mầm non theo TT25/2014. phấn đấu kiểm định chất lượng giáo dục trường MN đạt cấp độ 3.
       b. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng trường chuẩn quốc gia và dữ vững chất lượng trường chuẩn quốc gia.
- Phấn đấu đạt các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại TT02/2014/TT BGD& ĐT ngày 8/2/2014.
- Xây dựng đủ phòng học, phòng chức năng còn thiếu để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1 khi công nhận lại.
       c. Nhóm chỉ tiêu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành và đơn vị.
  - 100% CB, GV,NV thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trường đạt tiêu chuẩn tốt trong thực hiện phong trào.
   - 100% CB, GV,NV không vi phạm quy chế chuyên môn, quy chế thi cử.
  - 100% CB, GV,NV không vi phạm đạo đức nhà giáo. Đoàn kết tương thân tương ái. Có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, tiết kiệm.
       d. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ:
-100% CB,GV,NV có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- 100% CB,GV,NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
-80% GV được xếp loại khá tốt theo quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN, không có CB,GV,NV xếp loại yếu.
-100% CB,GV,NV có bộ hồ sơ tốt, khá trong đó HS tốt chiếm 80%.
-100% Gv đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường
-100% CBQL, giáo viên có trình độ tin học và biết ƯDCNTT vào công tác quản lý, giảng dạy.
- 100% CBQL được đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, PHT đạt loại khá, tốt.
- 100% CBQL đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý giáo dục và QLý nhà nước.
- Phấn đấu đạt CSTD cấp tỉnh 1đ/c, CSTD cấp cơ sở:4-5, giáo viên giỏi cấp tỉnh 1đ/c, giáo viên giỏi cấ huyện 3-4 đ/c.  lao động tiên tiến : 90% trở lên. Bồi dưỡng giới thiệu cho đảng kết nạp 2 quần chúng ưu tú/ năm.
             e. Nhóm chỉ tiêu về sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng dạy học.
-100% CB,GV tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm trong đó 20% xếp bậc 3 cấp huyện, 80% xếp bậc 2 không có SKKN không xếp loại.
- 100% giáo viên tham gia làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo để bổ sung thêm đồ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ.
           g. Chỉ tiêu khác:
* Phát triển mạng lưới nhóm lớp:
+ Huy động: trẻ nhà trẻ 23%; trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi: 81,3%; Trẻ 4-5 tuổi : 85%; trẻ 5
tuổi 100%.
+Phấn đấu trường đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.
* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLGD:
-100%  CBGV nhà trường nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra để đánh giá phân loại giáo viên kịp thời, sát đúng.
Đảm bảo ít nhất 20% GV trong trường được kiểm tra/ năm. Các giáo viên còn lại được kiểm tra đánh giá chất lượng theo các quy định hiện hành.
-Thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong QLGD. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời có chất lượng.
* Công tác thi đua tuyên truyền về giáo dục mầm non
-100%  phụ huynh có con trong độ tuổi đã đến trường mầm non được tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ.
- 70% phụ huynh có con trong độ tuổi nhà trẻ chưa đếntrường Mn được trao đổi về cách nuôi dạy con tại gia đình.- Trong năm học trường có 1 bài viết về GDMN trên báo tạp chí GDMN, trang web MN
          Trong năm học 2016-2017 nhà trường phấn đấu:
- Danh hiệu tập thể:
+ Tập thể lao động tiên tiến .
+ Tổ lao động tiên tiến 3/3 tổ=100%    
+ 100% nhóm lớp đạt danh hiệu tiên tiến     
- Về cá nhân: + CSTĐ cấp cơ sở: 4-5
+ CSTĐ cấp tỉnh:1
+GV giỏi cấp trường 100%
+ GV giỏi cấp huyện 3-4 đc
+ GV giỏi cấp tỉnh 1 đc
+ Lao động tiên tiến 100%
          2- Để thực hiện các chỉ tiêu trên, hội nghị thống nhất một số biện pháp chính sau đây:
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho BGH và các ban ngành đoàn thể trong nhà trường khoa học, phù hợp với khả năng, năng lực của mỗi người.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc trẻ và ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên.
- Làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh và các ban nghành đoàn thể trong việc huy động trẻ ra lớp, chăm sóc giáo dục trẻ, tham gia xã hội hóa….
- Tham mưu với lãnh đạo cấp trên bố trí giáo viên đủ định biên và hỗ trợ bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
         3- Giao cho ban lãnh đạo nhà trường cùng phối hợp với công đoàn và các tổ chức đoàn thể căn cứ vào các chỉ tiêu trên xây dựng chương trình hành động sát thực để tổ chức thực hiện tốt những chỉ tiêu đã được biểu quyết trên đây.
        Hội nghị cán bộ công chức năm học 2016-2017 kêu gọi tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, nhất trí vượt mọi khá khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết này.
           Hội nghị CBCCVC- NLĐ trường mầm non Diễn Hồng Năm học 2016-2017
      Chủ tọa                                                                                  Thư ký nghị quyết
 
 
Phạm Thị Thuận                                                                             Trần Thị Hoa

 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thuận

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ... Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Các tin khác

XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay52
  • Tháng hiện tại52
  • Tổng lượt truy cập286,006
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây