Đại hội chi bộ Mâm non Diễn Hồng nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ ba - 03/10/2017 06:07
Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Xã Diễn Hồng về việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở. Ngày 23/09/2017 Chi bộ Trường MN tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Xã Diễn Hồng về việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở. Ngày 23/09/2017 Chi bộ Trường MN tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Về dự chỉ đạo đại hội có đ/c Ngyễn Thị Hiền- Ban chấp hành đảng  ủy phụ trách chi bộ. Phát biểu tại đại hội đ/c Hiền thay mặt đảng ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mầ chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tất cả đảng viên trong chi bộ đặc biệt là sự quyết đoán, đổi mới  của cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã bầu ra BCH chi ủy mới gồm 3 đ/c đủ sức khỏe trí tuệ để lãnh đạo chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Có thể nói sự thành công của Đại hội trước hêt là do sự nỗ lực của toàn Chi bộ, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, sự góp ý, giúp đỡ của Ban chấp hành Đảng bộ. Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 vừa biểu quyết thông qua thể hiện sự nhất trí cao độ, tạo điều kiện về tư tưởng hành động cho việc tổ chức thực hiện mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2017 – 2020. Là động lực thúc đấy để mỗi chúng ta v­ượt qua thử thách, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục mầm non. Sau đại hội mỗi cán bộ đảng viên đề ra kế hoạch cụ thể để đ­ưa nghị quyết vào thực tế, biến Nghị quyết thành hành động.Thay mặt chi bộ, tôi xin  chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy xã , đã dành thời gian đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Từ kết quả Đại hội này, với sự quyết tâm của  Chi uỷ nhiệm kỳ 2017-2020 , nhất định Chi bộ Trường Mầm non chúng ta sẽ tiếp tục phát triển vững chắc.

ĐẢNG BỘ XÃ DIỄN HỒNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
*
Số: 11-NQ/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     
     
           Diễn Hồng, ngày 23 tháng 9 năm 2017
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON NHIỆM KỲ 2017-2020
 
Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2017-2020, đã đại hội ngày 23  tháng 9 năm 2017;
Đại hội có mặt 23 đảng viên trên tổng số 23 đảng viên của chi bộ được triệu tập. Đảng viên chính thức 19,có mặt 19; vắng 0 lí do: 0
Đảng viên dự bị: 04 ; có mặt 4 ; vắng mặt: 0
Đại biểu tham dự: 03 đồng chí :
1. đ/c Nguyễn Thị Hương –  BTV- chủ tịch MTTQ xã Diễn Hồng
2. đ/c Nguyễn Thị Hiền - UVBCH đảng ủy- Cán bộ phụ trách chi bộ
Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới do đồng chí bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày.
Đại hội thống nhất:
A. Tóm tắt đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua
- Nhất trí với các báo cáo của chi bộ.
- Đại hội ghi nhận và bổ sung những ý kiến đóng góp của các đại biểu và các đồng chí đảng viên vào phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.
          B. Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.
I. Phương hướng, mục tiêu chung.
      Nhiệm kỳ 2017-2020 của chi bộ là những năm tiếp tục học tập quán triết và triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NQ đại hội Tỉnh Nghệ an lần  thứ XXX , NQ đại hội huyện Đảng bộ Diễn Châu khóa 20. NQ đại hội Đảng bộ xã Diễn Hồng nhiệm kỳ 2015-2020. Là năm tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua  ở một cấp độ và yêu cầu mới. Nâng cao nhận thức chính trị ý thức trách nhiệm và lương tâm nhà giáo. Nâng cao chất lượng và điều kiện làm viêc của đội ngũ giáo viên. Chi bộ trường Mầm non Diễn Hồng quyết tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng  năm học
II. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.
 1. về tập thể
    - Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
    - Tập thể lao động tiên tiến , phát huy chất lượng trường CQG mức độ 1,từng bước  phấn đấu đạt trường tiên tiến xuất sắc, KĐCL đạt cấp độ III
    - Công đoàn vững mạnh xuất sắc
    - Đoàn thanh niên xuất sắc
    - Tổ lao động xuất sắc 2/3 tổ
    - Lớp tiên tiến 100%, xuất sắc 80%
   2. Cá nhân:
    - 100 % Đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% HTXSNV
    - Kết nạp mới từ 3- 5 đảng viên trở lên; giới thiệu 4- 6 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng.
    - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 5- 7 đ/c, 1-2 GVG cấp tỉnh
    - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 5- 7 đ/c, CSTĐ cấp Tỉnh: 1-2 đ/c
    - Lao động tiên tiến : 90 % trở lên
   3.  Các chỉ tiêu về chuyên môn
    a. Tỷ lệ huy đông trẻ ra lớp
     - Huy động trẻ đến trường theo kế hoạch phê duyệt hàng năm  đame bảo trẻ Nhà trẻ ra lớp từ 20-22 %; cháu mẫu giáo 3-5 tuổi 90% trở lên , riêng Mẫu giáo 5 tuổi 100%;
    b. Chất lượng CSNDSK và giáo dục trẻ.
    * Nuôi dưỡng
     - 100% trẻ được ăn bán trú tại trường mức ăn tối thiểu 15.000 đ/ ngay/ trẻ ;
     - Chế độ ăn cân đối, khoa học đảm bảo chất lượng..
     - 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm, đối với trẻ bị suy dinh dưỡng được cân đo theo dõi biểu đồ hàng tháng. Phấn đấu lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi  6% .
      * Giáo dục:
      - 100%  nhóm, lớp thực hiện ch­ương trình Giáo dục Mầm non
      - 100% nhóm lớp thực hiện hiệu quả các chuyên đề chỉ đạo trong năm học
        + Chất lượng đại trà: Có 95% trở lên trẻ đạt yêu cầu cuối độ tuổi.
        + Chất lượng trẻ 5 tuổi: 97-100% trẻ đạt yêu cầu
+ Bé chuyên cần: Trẻ 5-6 tuổi: trên 98% ; Trẻ các độ tuổi khác: 95%trở lên .
- 100%  giáo viên, nhóm lớp tham gia các hội thi do PGD và trường tổ chức.
     c. Kiểm định chất lượng GDMN
       - Tiếp tục thực hiện tự đánh giá chất lượng trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
     - Trường phấn đấu đánh giá ngoài vào năm học 2017-2018 đạt cấp độ III.
     d. Công tác phổ cập Giáo dục
      Hàng năm được cộng nhận đạt kết quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi cùng với các cấp học khác trên địa bàn.
     e. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia
       Tiếp tục làm tốt công tác  tham mưu xây dựng CSVC phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I khi kiểm tra công nhận lại.
    4. Bầu cử.
       Đại hội đã bầu ra chi ủy mới chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí :
-         đ/c Phạm Thị Thuận
-         đ/c Lý Thị Hương
-         đ/c Trần Thị Hoa
       Đại hội  bầu bí thư chi bộ     : đ/c  Phạm Thị Thuận làm
       Đại hội  bầu P. bí thư chi bộ : đ/c Lý Thị Hương
       Đại hội biểu quyết các nội dung trên 19/19 đ/c nhất trí tỷ lệ 100%.
       Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày  23  tháng  9 năm 2017
                                                                                                                                                                  Thư ký                                                                     T/M CHI BỘ
                          BÍ THƯ
                                                                                                       ( Đã ký )
 
 
           Nguyễn Thị Vân                                                        Phạm Thị Thuận
 
 
         
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thuận

 Từ khóa: chi bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ... Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Các tin khác

XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay66
  • Tháng hiện tại66
  • Tổng lượt truy cập286,020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây